Postări

Vedere duhovnicească

Zidit dintru-nceput  cu Chip şi-Asemănare, Sub aripă de înger,  prin tainică lucrare, În pumnul cel de humă,  când, Doamne, l-ai creat, Ai pus şi ochi să vadă,  să fugă de păcat. Să strige-n rugăciune  când patima-l vrea rob, Cerând la Tine, Doamne,  credinţă cât un bob. Şi apă din Izvorul  ce picură cu Har, Ca să-i aprinzi în suflet  o flacără de jar. Nu ochi pentru sminteală,  ci un luminător, Să cureţe de tină,  să fie sfinţitor. Prin lacrimă să-nalţe  spre raiul îngeresc, Iar pentru suflet fie,  un ochi duhovnicesc.

Ruga către Înger

Coboară, Înger ceresc, Asupra mea, Păcătosul Și ajută-mi, Trupul și sufletul Să nu mai cadă În ispită. Ferește-mă, De greutățile Și de încercările Vieții. Iar, aripa Ta Luminată, Să mă călăuzească Pe drumul drept, Cel fără de păcate.

Te-am căutat, Doamne

Te-am căutat, Doamne, peste tot Și-am întrebat vântul dacă Te știe: El a trecut, însă, mai departe Și-a lăsat adierea, pe mine! Am întrebat ploaia de Te-a văzut Și-alergam după ea, pe răzoare, Dar ea s-a făcut că n-aude Și ploua peste mine: răcoare! Prin fulgii de nea, Te-am căutat, Doamne Și-auzeam, parcă, cântec de Îngeri, Dar ningea, mai departe, pe zare Și fulgii lăsau, peste mine, atingeri! Am intrat, apoi, înlăuntrul meu Și-am întrebat sufletul dacă Te știe: Nu mi-a spus nimic, a tăcut, Dar pe chip avea Bucurie!

Fericit bărbatul

Fericit bărbatul care în Tine se încrede, Care ziua şi noaptea în mintea sa Te vede, Ţie se închină şi mereu se roagă Ţie, Preasfântă, Preacurată Fecioară Marie! Fericit bărbatul care Te are ca Ocrotitoare, De nimeni nu se teme, în veac nimic nu-l doare, Pururea e vesel şi Îţi cântă osanale, Nădejde preaaleasă, Preasfântă Născătoare! Fericit bărbatul ce are nădejdea toată În ajutorul Tău, Preasfântă şi Preanevinovată, Căci Tu îl ocroteşti şi îl sprijini tot mereu, Iar la sfârşitul vieţii îl duci la Dumnezeu. Te rog acum pe Tine, Preasfântă Născătoare, Să-mi fii acum şi mie Zid de apărare, De boli şi de necazuri mereu să mă fereşti Şi ticălosul meu suflet de iad să-l mântuieşti.

Palatul Împărătesc

Noi acum ne străduim Un palat ca să zidim. Un palat din pietre fine Din safire și rubine. Un palat Împaratesc La care mulți fii râvnesc. Cu stralucire de Soare Ce nu are asemănare. Temelia e credința Zidurile – stăruinta. Iar pietrele prețioase Sunt cuvintele frumoase. Rostite în rugăciune Alături de fapte bune. Ce-s lucrate cu iubire Și cu multă dăruire. Noi în Cer îl vom găsi Dacă aici îl vom zidi. Și-atunci ne vom desfăta În orice cămară a sa!

Împărăteasa mea

Împărăteasa mea, popas al mângîierii, Pe drumul vieții m-ai sprijinit mereu, Căci lacrimile mele înfrigurate Ți-au spus atâtea de necazul meu. Ți-am spus atâtea din frageda mea viață, Icoanei Tale atâtea i-am rostit, Iar ruga mea și temerile mele Cu Tine Maică le-am împărtășit. La vreme de ispită și durere Când sufletul mi-era prea răvășit, M-am resemnat în rugă și tăcere, Iar Tu m-ai protejat, m-ai ocrotit. Te rog, Presfântă Maică și Fecioară, Să-mi fii alături Tu și Fiul Tău, Iar celor ce se roagă către Tine Să-i miluiești și să-i iubești mereu.

O minune a Maicii Domnului

Creştinilor, de nu credeţi Că Maica lui Dumnezeu A fost şi este Fecioară, Ascultaţi ce vă spun eu. Într-o carte veche scrie O frumoasă învăţătură, Care va cutremura Întreaga noastră făptură. Cu sute de ani în urmă, Satana a ispitit Pe un dascăl credincios Şi cu hula l-a lovit. Căci el nu putea să creadă, Cum Preasfânta Născătoare A fost şi este Fecioară, A noastră Ocrotitoare. Auzind de-un pustnic bun, Ce se nevoia din greu, Plecă spre peştera lui Cu nădejde-n Dumnezeu. Fiind cu duh văzător, Pustnicul ştia că vine Şi l-a-ntâmpinat pe cale, Vrând să-l îndrepte spre bine. Dascălul l-a salutat Făcându-i metanie, Dar nu a primit răspuns, Mai mult din smerenie. Cuviosul  a  lovit Cu toiagul într-o stâncă, Şi-a-nceput să  glăsuiască, Cu o voce blândă: “Fecioară  mai înainte De naşterea lui Hristos”, Şi atunci a răsărit, Un crin c-un miros frumos. “Fecioară în naştere” Şi, din nou, a răsărit Un alt crin mirositor, Dascălul fiind uimit. “Fecioară  după naşterea Sfântă a lui Dumnezeu”, Glăsuit-